Yatırım Programı İzleme

KURULUŞUN ADI   : İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ - ISPARTA ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
2018 YILI  I. DÖNEM YATIRIM İZLEME RAPORU ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

S. NO

PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ

BAŞLAMA VE BİTİM TARİHİ

TOPLAM PROJE TUTARIÖNCEKİ YILLAR  HARCAMASI 2018 YILI ÖDENEĞİ  DÖNEM SONU HARCAMA GERÇEKLEŞME

 

AÇIKLAMALAR

PARASAL (%)FİZİKSEL (%)
1BİTKİ SAĞLIĞI UYGULUMALARI KONTROL PROJESİ (Bit.Sağ.Hiz.Etkin.)2018 -  201886.000 86.0006.771825Proje giderlerinde harcanılmıştır.
2BİTKİ SAĞLIĞI  UYGULAMALIRI KONTROLÜ PROJESİ (Bit.Üret.Kaar.Hiz.)2018 -  201890.000 90.0005.634625Proje giderlerinde harcanılmıştır.
3BİTKİSEL ÜRETİMİN  GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ2018 -  201822.500 22.5002.6361228Proje giderlerinde harcanılmıştır.
4. ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLARIN KORUNMASI PROJESİ     2018 -  20188.000 8.000-018.
5ITRİ VE TIBBİ BİTKİLER İLE BOYA BİTKİLERİ YETİŞ.GEL.PRJ.2018 -  201824.000 24.0005.2352225Proje giderlerinde harcanılmıştır.
6İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ2018 -  201843.000 43.000-010.
7HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ2018 -  201890.000 90.0005.288625Proje giderlerinde harcanılmıştır.
8HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJES2018 -  201820.000 20.000-010
9 ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ - DEVAM EDEN İŞLER2018 -  201830.000 30.0007.7222633Proje giderlerinde harcanılmıştır.
10SULARDA TARIMSAL FAAL.KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONT.PRJ.2018 -  20184.000 4.000-025 
11KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ2018 -  20183.000 3.000-020.
12KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ2018 -  201828.000 28.0003.1421132Proje giderlerinde harcanılmıştır.
13SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ2018 -  20183.000 3.000-015.
14KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PRJ.2018 -  201863.000 63.000-025.
15TARIM ARAZİLERİN DEVİR VE TAKİP SİSTEMİ PRJ.2018 -  201835.000 35.000-025 
16TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ2018 -  201835.500 35.500-017 .
T   O   P   L   A   M ​ ​585.000 585.00036.428624 

 

''